Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στην ιστοσελίδα αυτή παρουσιάζονται οι έρευνες και μελέτες της ΑνΑΔ που έχουν ως αντικείμενο την Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: