Στηρίζοντας Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές για επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ιούλιος 2016)-EN
  • SHOW ON REFERNET
  • wcmadmin
  • wcmadmin
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Ανάλυση Συστημάτων και Υποδομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Στηρίζοντας Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές για επιτυχημένες μεταρρυθμίσεις στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ιούλιος 2016)-EN  

Σχετικά Έγγραφα

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσωπα για επικοινωνία:

Γιάννα Κορέλλη

Τηλέφωνο:

22390364, 22515000

Τηλεομοιότυπο:

22428522