Εκδόσεις Cedefop
  • wcmadmin
  • wcmadmin

Εκδόσεις Cedefop

Εκδόσεις Cedefop  

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει πρόσβαση στις εκδόσεις του Cedefop:   Όλες οι εκδόσεις ...

Η ιστοσελίδα αυτή παρέχει πρόσβαση στις εκδόσεις του Cedefop:

Όλες οι εκδόσεις του Cedefop

Συγκεκριμένες εκδόσεις που αφορούν την Κύπρο: 

Apprenticeship review: Cyprus (2019)

Spotlight on VET – 2018 compilation Vocational education and training systems in Europe (2019)

Cyprus - 2018 skills forecast (2019)

CYPRUS European inventory on NQF 2018 (2019)

Ενότητες