Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού - 20/5/2022
  • SHOW ON REFERNET
  • SHOW ON EXTRANET
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • Eleni Themistokleous
  • Eleni Themistokleous
  • Καταχώρηση ονόματος ενέργειας προώθησης

Νέα / Ανακοινώσεις

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινου Δυναμικού - 20/5/2022  

 

 

Στις 20 Μαΐου 2022, με πρωτοβουλία του European Association for People Management (EAPM), τιμάται διεθνώς το επάγγελμα του στελέχους ανθρώπινου δυναμικού και η σημαντική συνεισφορά του προς το ανθρώπινο δυναμικό και τις επιχειρήσεις. Φέτος, η ημέρα αυτή συμπίπτει με την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει τόσο η κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού όσο και η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όλα αυτά αναπόφευκτα δημιουργούν πολλές και συνεπακόλουθες προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική της χώρας μας.

 

Κεντρικό θέμα για τα έτη 2021 και 2022 είναι «Το ανθρώπινο δυναμικό διαμορφώνει το νέο μέλλον». Το θέμα αφορά στον ρόλο των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού στην καθοδήγηση που μπορούν να προσφέρουν για υιοθέτηση αλλαγών με στόχο τη βελτίωση της επαγγελματικής ζωής και την εγκατάλειψη παραδοσιακών τρόπων σκέψης και εργασίας. Το μέλλον θα είναι πιο περιεκτικό, ευέλικτο και συμμετοχικό και θα ωφελήσει εργαζομένους, οργανώσεις και την κοινωνία γενικότερα. Τρανταχτό παράδειγμα των προκλήσεων είναι η παγκόσμια μετάβαση στην τηλεργασία, με τις παραδοσιακές μορφές απασχόλησης να μειώνονται συνεχώς.

 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ως ο αρμόδιος φορέας για την προώθηση της κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο, έχει ως στρατηγικές επιδιώξεις την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, τη βελτίωση της παραγωγικότητας, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων καθώς και την ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του συστήματος κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.  Η υλοποίηση αυτών των στρατηγικών επιδιώξεων απαιτεί τη συνεργασία των επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι βρίσκονται καθημερινά, και τώρα περισσότερο από ποτέ, αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις στους χώρους εργασίας και στον τομέα της επαγγελματικής κατάρτισης, ανάπτυξης και ανέλιξης.

 

Η ΑνΑΔ αναγνωρίζει την τεράστια προσφορά και τον ρόλο που διαδραματίζουν καθημερινά στην κοινωνία οι επαγγελματίες ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αυτοί οι οποίοι θα βοηθήσουν να ξεπεραστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις και να υπάρξει προσαρμογή σε νέους τρόπους και συνθήκες εργασίας. Είναι αυτοί οι οποίοι θα διαμορφώσουν εργασιακές πρακτικές προστατεύοντας και παράλληλα ενισχύοντας τις ικανότητες και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι αυτοί οι οποίοι θα διασφαλίσουν την ισότητα στον χώρο εργασίας, δημιουργώντας παράλληλα ένα υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον. Ενδυναμώνουν το εργατικό δυναμικό, δημιουργούν ηγέτες και ναι, διαμορφώνουν το νέο μέλλον!

 

Με την ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας Ανθρώπινου Δυναμικού, εκφράζουμε θερμές ευχαριστίες προς όλους τους συνεργάτες μας, επιχειρήσεις/οργανισμούς, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, εκπαιδευτές, εργαζομένους, ανέργους, κοινωνικούς εταίρους και άλλους φορείς που συνεργάζονται και συμπορεύονται μαζί μας στην επίτευξη των στόχων μας.

 

#InternationalHRday

 

 

19 Μαΐου 2022